Litsentsid:

720 MA (v.a. 23.08.2010.a.) geodeetilised ja kartograafilised tööd

577 MA-k (v.a. 24.10.2007) maakorraldustööd
Tegevuslitsentsi pikendamisest

Majandustegevuse register:

reg. nr EEG000290 (v.a. 24.05.2012.a.) Ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud