TeeMaa Projekt OÜ pakub oma klietnidele kvaliteetseid ja usaldusväärseid geodeesia ja maamõõdutöid.

TeeMaa Projekt OÜ on 100% Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis on edukalt tegutsenud alates 2005. aastast. Ettevõte asutati tegemaks kõikvõimalikke geodeetilisi ja maamõõdutöid ning teede projekteerimisi. Seoses kvalifitseeritud tööjõu ja tehnika olemasolu ning turuosaliste nõudlusega oleme oma teenust pakkunud algusaastast peale nii suurtele firmadele kui ka eraisikutele. Oleme teinud kaastöid nii erasektoris kui ka riikliku tellimuse alusel.

Tänaseks päevaks oleme arenenud moodsaks ja ajaga kaasaskäivaks ettevõtteks, kelle kasutuses on tänapäevane mõõdistus- ja joonestustehnika. Varustusse kuuluvad moodsad ja täpsed Leica elektrontahhümeetrid TS12 ja TC1103, GPS-seadmed GPS900, nivelliir ja muu vajalik kvaliteetse teenuse pakkumiseks. Klientide paremaks ja kiiremaks teenindamiseks on soetatud printer suureformaadiliste (kuni A1) plaanide printimiseks. Andmetöötluseks, plaanide joonestamiseks ja mahuarvutusteks kasutame arvutitarkvara Bentley PowerCivil for Baltics V8i.

Asume Tallinnas Rannamõisa teel. Omame vajalikke litsentse ja registreeringuid nii, ehitusgeodeetilisteks, topo-geodeetilisteks kui ka maakorralduslikeks töödeks.